28 april 2021

Uitnodiging: aanmelden ALV 6 mei

Donderdag 6 mei is het vervolg van de algemene ledenvergadering van de Arnhemse Sport Federatie. Hiervoor nodigen we je van harte uit. 

De ALV is online, van 19.30 uur tot 20.30 uur.

Sluit aan bij de ALV van donderdag 6 mei

Na aanmelden ontvang je op donderdag 6 mei een e-mail met daarin de link naar de online omgeving.

Agenda algemene ledenvergadering

De start van de ALV was op 15 april j.l. Een moment waarop te weinig tijd was om alle agendapunten te bespreken. Op 6 mei volgen we onderstaande agenda:

  1. Opening
  2. Jaarrekening 2019
  3. Werkplan en begroting 2021
  4. Ontwikkelingen ASF
    Toekomst en rol ASF t.a.v. Sportakkoord
    Toekomstplannen ASF
  5. WVTTK
  6. Afsluiting

Ter voorbereiding vind je hier de notulen van afgelopen 15 april, de oprichtingsakte en concept statuten, de jaarrekening 2019 en het werkplan en begroting