11 november 2021

Uitnodiging: aanmelden ALV 13 december

Maandag 13 december sluiten we het sportieve jaar af met de algemene ledenvergadering van de Arnhemse Sport Federatie. Hiervoor nodigen we je van harte uit. 

De ALV is online, van 19.30 uur tot 20.30 uur.

Sluit aan bij de ALV van maandag 13 december

Na aanmelden ontvang je voorafgaand aan de ALV een e-mail met daarin de link naar de online omgeving.

Op de agenda:

  • Ontwikkelingen ASF (presentatie)
  • Jaarplan en begroting
  • Jaarrekening
  • Statuten
  • WVTTK

Sluit aan bij de ALV van maandag 13 december

Ter voorbereiding vind je hier de notulen van afgelopen ALV, de jaarrekening 2020, de conceptakte van statutenwijziging en het jaarplan en begroting 2022.