23 december 2021

Uitnodiging: aanmelden ALV 17 januari

Maandag 17 januari 2022 is de algemene ledenvergadering van de Arnhemse Sport Federatie. Dit is een vervolg van de ledenvergadering uit december. Omdat er op die dag onvoldoende leden bij waren, is een nieuwe ledenvergadering nodig om de statutenwijziging te bekrachtigen.

De ALV is van 19.30 uur tot 20.30 uur, online. Aangemelden ontvangen in de middag van maandag 17 januari per e-mail een link naar de online omgeving.

Op de agenda:

  • Statuten
  • WVTTK

Ter voorbereiding vind je hier de conceptakte van statutenwijziging, de statuten van Arnhemse Sport Federatie en de notulen van de ALV van december.

Eerder gedeelde documenten: de notulen van de ALV begin 2021, de jaarrekening 2020 en het jaarplan en begroting 2022.