14 december 2023

ALV Arnhemse Sport Federatie

Donderdag 14 december 2023 is de algemene ledenvergadering van de Arnhemse Sport Federatie. Hiervoor nodigen we jou, als Arnhemse sportaanbieder, van harte uit.

De ALV is van 19.30 uur tot 20.30 uur op Sportcentrum Valkenhuizen.

Aanmelden ALV

Het aanmelden voor de ALV van 14 december kan hier:
Aanmelden ALV Arnhemse Sport Federatie

Agenda ALV

  1. Opening
  2. Notulen ALV 15 december 2023
  3. Jaarrekening 2022
  4. Huishoudelijk reglement
  5. Jaarplan en begroting 2024
  6. Bestuursverslag 2023
  7. Brief contributie
  8. Rondvraag
  9. Afsluiting

Punt 5 en 6 worden tijdens de ALV toegelicht, in basis blijft de begroting gelijk aan 2023.

Documenten

Ter voorbereiding vind je hier de notulen van de ALV van vorig jaar en de jaarrekening. Ook de brief contributie en het huishoudelijk reglement staat voor je klaar.