Arnhemse Sport Federatie

Over ons

De Arnhemse Sport Federatie (ASF) is dé belangenorganisatie voor de georganiseerde sport in Arnhem. Op politiek, ambtelijk en uitvoerend niveau behartigt ASF de collectieve belangen van Arnhemse sportaanbieders met gevraagd en ongevraagd advies.

De ASF voert niet uit, maar heeft een adviserende en monitorende functie van zowel beleidsbepaling als de uitvoering van het vastgestelde beleid en beleidsvoornemens. In tweede instantie behartigt de ASF de belangen per tak van sport en in laatste instantie kan de ASF optreden in het belang van een individuele vereniging.