11 mei 2020

Nieuwe huisstijl voor de Arnhemse Sport Federatie

De Arnhemse Sport Federatie heeft een nieuwe jas! Een frisse huisstijl, een update van het logo én een nieuwe website. En op deze website houden we je op de hoogte van de werkzaamheden van de ASF. Want daar gaan we mee door als vanouds.

ASF voor Arnhemse sportorganisaties

We zetten ons in voor de georganiseerde sport in Arnhem. Met een adviserende en monitorende functie bij beleidsbepaling, de uitvoering van het vastgestelde beleid en beleidsvoornemens. Ook behartigen we de belangen per tak van sport en treden op in het belang van een individuele sportvereniging. Je bereikt ons via de contactpagina.