09 november 2020

Jongeren inspireren om meer te sporten en te bewegen

NOC*NSF en twintig gezondheidsfondsen gaan, samen met TeamNL-sporters, jongeren inspireren om meer te sporten en bewegen. Omdat uit onderzoek blijkt dat jongeren veel te weinig bewegen en sporten.

Jongeren ervaren verschillende barrières om te bewegen en sporten:

  • de kosten (vmbo)
  • te veel andere verplichtingen (havo/vwo)
  • weinig support vanuit de omgeving
  • weinig rolmodellen die het goede voorbeeld geven

"Voldoende sporten en bewegen is cruciaal en belangrijker dan ooit. Er is één plek waar alle jongeren komen en dat is op school. Het inspirerende schoolsportprogramma 'Olympic Moves' willen we benutten om sport, bewegen én gezondheid nog dichter bij alle jongeren van Nederland te brengen. Juist ook bij de jongeren die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken," aldus Mark Monsma, directeur van het programma Gezonde Generatie.

Lees het volledige bericht op de website van NOC*NSF