23 februari 2021

Financiële ondersteuning voor jouw sportactie

Draag bij aan gezonde en fitte Arnhemmers en ontvang uitvoeringsbudget. Lever je aanvraag in voor een sportactie die past in het Arnhems Sportakkoord.

Het Arnhems Sportakkoord is onderdeel van het Nationaal Sportakkoord. Het doel is om iedere Arnhemmer met plezier te laten bewegen, ontmoeten, sporten en spelen. Dichtbij, in de wijk. Onbezorgd in een gezonde, veilige, aantrekkelijke en beweegvriendelijke omgeving.

Lokaal worden de krachten gebundeld op vier onderwerpen:

  1. Een beweegvriendelijke leefomgeving voor iedereen
  2. Vijf uur bewegen per week op en rond school (2+1+2 aanpak)
  3. Vitale sport- en beweegaanbieders
  4. Inclusief bewegen

Budget voor goede plannen

Als sportaanbieder kun je een plan indienen waarmee een idee of actie uit dit Arnhems Sportakkoord (PDF) in de praktijk wordt uitgevoerd. Een nieuwe actie, die je graag wilt uitvoeren, maar waar je geen middelen voor hebt.

Een stuurgroep met daarin onder andere Arnhemse Sport Federatie beoordeelt de inzendingen. Goede plannen ontvangen uitvoeringsbudget. De Rijksoverheid stelt tot en met 2022 een budget van 80.000 euro ter beschikking om uitvoering te geven aan die ideeën en acties!

Deadlines voor het aanleveren van plannen

  • 1 juni 2021
  • 1 september 2021
  • 1 december 2021

Op de website van Sport in Arnhem staat beschreven hoe je in vijf stappen jouw aanvraag indientOp die pagina vind je ook het aanvraagformulier om je plan in te dienen.