24 januari 2022

Sporters in Arnhem - trends en ontwikkelingen

Hoe sport Arnhem? Dat is de vraag die NOC*NSF voor ons beantwoordt. We zetten de highlights en daarnaast álle resultaten op een rij.

Het percentage Arnhemmers dat lid is van een sportvereniging neemt af. Die zogeheten sportdeelname daalde - mede door de lockdowns - in 2020 behoorlijk. Zo was er in Arnhem ledenverlies bij de zwembond en hockey. Bonden met ledentoename waren er ook in Arnhem: bij de sportvisserij, het golfen en volleybal.

De ledenpercentages in Arnhem

In de leeftijdsgroep 10 t/m 14 jaar is in Nederland het grootste percentage van kinderen lid van een sportvereniging. Dat ledenpercentage loopt sterk terug in de leeftijd 15 t/m 29 jaar. In heel Nederland, maar vooral in Arnhem. Een opvallend groot verschil van rond de 10% in de leeftijdsklassen tussen 15 en 29 jaar.

Het aantal mannelijke leden (25,8%) van sportverenigingen ligt in Arnhem lager dan het landelijk gemiddelde (31,9%). Ook hier zie je een duidelijk verschil met landelijk in de leeftijdsklasse 20 – 29 jaar. Het behoorlijk lagere ledenpercentage in Arnhem komt vooral doordat er in deze leeftijdsklasse minder mannen lid zijn van een voetbalvereniging. Onder de vrouwelijke leden (12,8%) is het ledenpercentage ook iets lager dan landelijk (16,8%). Eigenlijk geldt ook hier dat het percentage overal lager is dan landelijk, en vooral onder de leeftijdsklassen 10-24 jaar.

Het ledenpercentage neemt de laatste jaren heel langzaam af, van 19,7% in 2018, 19,5% in 2019 en 19,3% in 2020. Daarmee daalt het ledenpercentage in Arnhem minder snel dan landelijk.

De sporten in Arnhem

Voetbalbond KNVB heeft het grootste aantal lidmaatschappen in Arnhem, gevolgd door Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond en Sportvisserij Nederland. Alle drie met een lager ledenpercentage dan Nederland.

Opvallend in de top 10 van Arnhem ten opzichte van de landelijke top 10:

 • In de landelijke top 10 staat de Atletiek op de 8de plek. Deze sport valt met een 11de plek in Arnhem net buiten de top 10.
 • In plaats hiervan staat Klim- en Bergsport (8ste in Arnhem en 15de landelijk) in de top 10 van Arnhem.
 • De grootste sportbonden met blijvende daling of stijging (2020, 2019, 2018)
  • Daling: Hockey en Zwemmen
  • Stijging: Sportvisserij Nederland, Golf, Volleybal

Triathlon en Survivalrun zijn twee sporten die een flinke klap gekregen hebben door corona in 2020. De jaren daarvoor waren dit in Arnhem juist groeiende sporten. Een sport die groeit in Arnhem is basketbal. Het is nog geen sport in de top 10, maar neemt de laatste jaren wel gestaag toe in ledenaantallen.

De sportende jeugd in Arnhem

Bij de jeugd is nog steeds voetbal favoriet, gevolgd door hockey en zwemmen. Tegelijkertijd zie je dat het lidmaatschap bij alle drie de bonden afneemt. Structureler dan alleen de coronadaling in 2020. De dalingen waren hiervoor al ingezet.

Ook de daling in lidmaatschap bij gymnastiek valt op. Dat geldt voor jongens tussen de 0 en 14 jaar en voor de meisjes tussen de 5 en 9 jaar.

Het volledige dashboard van NOC*NSF over sport in Arnhem vind je hier in PDF.

De impact van corona op de Nederlandse sport

Vanuit een landelijk panel wordt maandelijks de landelijke sportdeelname gemeten. Sportdeelname geeft informatie over sportend Nederland, zowel georganiseerd (in verenigingsverband) als ongeorganiseerd (buiten hardlopen, wielrennen, etc.).

Opvallendheden uit november 2021:

 • Door de invoering van de qr-toegangscode in november 2021 is een aanzienlijke daling van sportdeelname te zien (van 60% naar 56%, een daling van een half miljoen wekelijkse sporters);
 • Bij de heropening van sportclubs zien we dat de doelgroep jeugd relatief snel terugkrabbelt richting het 'oude' niveau. Het laat goed het belang van de verenigingen voor deze doelgroep zien;
 • Bij de sluiting van sportclubs zien we dat de leeftijdscategorie 20 tot 45 jaar een alternatief vindt om te blijven sporten (zij lijken flexibeler in vinden van alternatieven);
 • Ouderen (45+ en 65+) krabbelen wat langzamer terug naar het 'oude' niveau;
 • Laag opgeleiden zijn aanzienlijk minder gaan sporten, hier is het effect van de crisis duidelijk te zien (de crisis lijkt verschillen, ook in sport, verder uit te vergroten). De laag opgeleiden geven ook minder aan weer hun oude sportdeelnameniveau op te gaan pakken.

De maandmetingen van de Landelijke Sportdeelname Index vind je hier.