07 juni 2022

Nieuwe statuten voor Arnhemse Sport Federatie

33 jaar na de oprichting van Arnhemse Sport Federatie wijzigen de statuten.

Een afschrift van de akte van statutenwijziging vind je hier.

Statuten van Arnhemse Sport Federatie (PDF)