09 november 2022

Workshop 'Radicaliseren signaleren'

Bestuursleden en actieve vrijwilligers van Arnhemse sportverenigingen worden uitgenodigd om mee te doen aan de workshop Radicaliseren signaleren. Zo leer je in anderhalf uur over radicale ideeën, sociale spanningen en hoe je daar als gemeenschap mee om kunt gaan.

Sportverenigingen staan midden in de maatschappij. Ze maken het lief en leed mee van wat er in de wereld speelt. Soms kan het gebeuren dat er spanningen meegenomen worden naar de club, zoals haat en verdeeldheid. Maar hoe houden we de verbinding met elkaar? De gemeente Arnhem nodigt sportverenigingen uit om zich aan te sluiten bij een signaleringsnetwerk. Zo kan de gemeente sportverenigingen helpen, en helpen sportverenigingen de gemeente met het creëren van een sociaal veilige leefomgeving.

Samen sterk tegen radicalisering

Er worden dit jaar nog een aantal workshops georganiseerd voor bestuursleden en actieve vrijwilligers van sportverenigingen zoals trainers en coaches. In deze workshop leer je in anderhalf uur meer over radicale ideeën, sociale spanningen en hoe je daar als gemeenschap mee om kunt gaan. Daarnaast bespreken we hoe je als vereniging kan helpen en hulp kan krijgen vanuit de gemeente. Zodat we problemen samen op tijd signaleren.

Programma Workshop Radicaliseren signaleren

De volgende onderwerpen komen aan bod in de workshop:

 • Wat is radicalisering en problematisch gedrag? (van theorie naar praktijk)
 • Hoe signaleer ik radicalisering? Wat doe ik met signalen? En welke rol speelt de gemeente Arnhem hierin?
  • Praktijkcasus: (gewelddadig) salafisme
  • Praktijkcasus: extreemrechts/rechts-extremisme
  • Praktijkcasus: (problematisch) complotdenken
 •  Arnhemse context: betrokken instanties, contactpersonen, samenwerking

In 2022 worden nog een aantal workshops georganiseerd. Per workshop kunnen minimaal 6 tot 15 deelnemers aansluiten vanuit sportclubs die een rol zouden kunnen hebben bij het signaleren. Het gaat dan om bestuurders, trainers, coaches, etc.

Workshopdata

Op de volgende data staan workshops gepland:

 • 17 november 19:30 - 21:00
 • 22 november 19:30 - 21:00
 • 23 november 19:30 - 21:00
 • 29 november 19:30 – 21:00
 • 9 december 9:30 – 11:00
 • 12 december 19:30 - 21:00
 • 22 december 19:30 – 21:00

Aanmelden Workshop Radicaliseren signaleren

Het aanmelden voor een van de workshopdata kan met een bericht aan Dick van Kleef, projectleider gemeente Arnhem.