09 december 2022

Gratis scholing 'Vertrouwens-contactpersoon in de sport'

In de nabije toekomst wordt het hebben van een vertrouwenscontactpersoon verplicht voor sportverenigingen. Sportbedrijf Arnhem organiseert hierover in februari een gratis scholing.

Er komen steeds meer verplichtingen aan die je als sportvereniging op orde moet hebben. Zo stelde onlangs minister Helder dat een VOG en het hebben van een vertrouwenscontactpersoon verplicht zal worden in de nabije toekomst voor sportverenigingen. Daarmee wil de overheid meer grip krijgen op het wangedrag in de sport.

Om sportverenigingen te helpen bij het voldoen aan deze verplichtingen organiseert Sportbedrijf Arnhem in februari een gratis scholing Vertrouwenscontactpersoon. Deze scholing bestaat uit twee avonden.

Inhoud van de scholing

Tijdens de scholing 'Vertrouwenscontactpersoon' gaan we in op:

  • de rol die een vertrouwenscontactpersoon vervult binnen een vereniging
  • de positie die de vertrouwenscontactpersoon inneemt
  • wanneer er sprake is van ongewenst gedrag
  • de verwijzingen die mogelijk zijn bij een melding
  • En je krijgt handvatten om als vertrouwenscontactpersoon vertrouwelijke gesprekken te voeren, te reflecteren, om te gaan met de emoties van de diverse betrokkenen en hoe je binnen het beleid kan functioneren

Scholingsdata

Data: woensdag 1 en woensdag 8 februari 2023
Tijdstip: 19.00 – 22.00 uur
Locatie: Sportcentrum Valkenhuizen, Beukenlaan 15 te Arnhem
Docent: Henriet van der Weg

Aanmelden scholing 'Vertrouwenspersoon'

Het aanmelden voor de gratis scholing doe je op de website van Sportopleidingen. Aanmelden is verplicht.

Heb je vragen over de scholing, mail dan naar Matthijs Westerbeek, Verenigingsadviseur Sportbedrijf Arnhem op: matthijs.westerbeek@sportbedrijfarnhem.nl