20 januari 2023

Arnhems beweegakkoord: feiten en cijfers

Wie als Arnhemse sportaanbieder een idee had om Arnhemmers met plezier te laten bewegen, ontmoeten, sporten en spelen, kon daarvoor een plan indienen. De opbrengsten uit dit Arnhems sport- en beweegakkoord zijn samengebracht in een presentatiegids.

De Rijksoverheid stelde tot en met 2022 een budget van 80.000 euro per jaar ter beschikking om uitvoering te geven aan de ideeën en acties van sportaanbieders. Wat dit betekende voor Arnhem hebben we op een rij gezet in de presentatiegids (online PDF).

61 Arnhemse aanvragen

In totaal zijn er 61 aanvragen ingediend en getoetst door de stuurgroep. In deze gids lichten we vijf aanvragen uit. De overige goedgekeurde aanvragen staan in een tabel bij elkaar. Met deze gids krijg je een goede indruk op welke thema’s/activiteiten er aanvragen zijn gedaan in Arnhem.

In de stuurgroep zijn afgevaardigden vertegenwoordigd van de Arnhemse Sport Federatie (ASF), de Arnhemse Voetbal Federatie (AVF), bestuurders van Arnhemse sportverenigingen, het Rijn IJssel college (CIOS), Sportbedrijf Arnhem en de gemeente Arnhem.

Vanaf 1 april 2023 gaan we met elkaar aan de slag om nieuwe ambities te formuleren. Jullie energie en inzet is daarbij hard nodig om het opnieuw tot een succes te maken.