01 februari 2023

Extra ondersteuning voor hoge energiekosten sportorganisaties

Met een nieuwe, tijdelijke subsidieregeling voor energiekosten helpt gemeente Arnhem sportorganisaties. Het gaat om kleine organisaties die geen begrotingssubsidie ontvangen en geen winst als doel hebben.

Wethouder sport Bob Roelofs: 'Arnhemse sportclubs zijn van cruciaal belang voor onze stad. Verenigingen voor voetbal, hockey, handbal, honkbal en alle andere sporten brengen ons in beweging. En even belangrijk: ze brengen Arnhemmers samen. Ze mogen dus niet omvallen door de explosief gestegen energiekosten. Daarom helpt de gemeente om de clubs overeind te houden.'

Wethouder cultuur en duurzaamheid Cathelijne Bouwkamp: 'Voor steeds meer Arnhemse sportclubs, kleine culturele instellingen en buurthuizen zorgt de energierekening voor grote problemen nu of voor grote zorgen voor de toekomst. Met deze subsidie helpen we hen om het hoofd boven water te houden. Daarnaast kijken we samen met de organisaties hoe we verduurzamen kunnen versnellen want alleen zo zorgen we voor echte oplossingen. Zowel voor de verlaging van de energiekosten als voor het milieu.'

Vooruitlopend op landelijke regeling

Veel kleine organisaties in Arnhem hebben moeite met rondkomen vanwege de sterk gestegen kosten voor energie. Terwijl juist deze organisaties heel belangrijk zijn voor de stad. Omdat de landelijke regeling voorlopig nog op zich laat wachten, komt het Arnhemse college zelf alvast met een subsidieregeling.

De regeling in het kort

  • Gemeente Arnhem komt 85% van de kosten boven het prijspeil tegemoet
  • Prijspeil gas: €1,19/m³
  • Prijspeil elektriciteit: €0,35/kWh
  • Vergoeding komt ui het 'Winterfonds' dat provincie Gelderland in het leven riep

De Arnhemse tegemoetkoming is hoger dan de landelijke regeling: 85% van de kosten boven het prijspeil, terwijl dit bij de landelijke regeling (Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb, TEK-regeling) 50% is. De prijspeilen zijn hetzelfde als bij de landelijke regeling voor energie-intensief MKB.

Voor de grote cultuur-, sport- en welzijnsorganisaties in Arnhem die subsidie ontvangen kijkt de gemeente naar maatwerk.

Subsidie aanvragen

De subsidie kan worden aangevraagd op de website van de gemeente Arnhem. Vanwege de sterk wisselende prijzen voor energie kan aanvragen in verschillende subsidierondes: met terugwerkende kracht van 1 oktober 2022 tot 1 januari 2023, 1 januari 2023 tot 1 juli 2023 en 1 juli 2023 tot 1 januari 2024. Aanvragers van de subsidie worden ook gevraagd om te kijken naar energiebesparing op korte termijn en verduurzaming op lange termijn.