02 augustus 2023

Oprichting Adviescommissie Arnhem

Bij vraagstukken of meningsverschillen tussen Arnhemse sportverenigingen onderling en Sportbedrijf Arnhem staat de nieuw opgerichte Adviescommissie Arnhem bij.

Vraagstukken kunnen te maken hebben met huur en beschikbaarheid en inrichting van velden, sporthallen en andere accommodaties. De adviescommissie bestaat uit externe leden onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. De Arnhemse Sport Federatie (ASF) en Arnhemse Voetbal Federatie (AVF) denken mee in het proces.

Werkwijze advies

Als Arnhemse vereniging doe je een adviesaanvraag via de website of per e-mail. De adviescommissie van externe leden vraagt vervolgens informatie op en voert gesprekken met de betrokken partijen. Op basis van de ingewonnen informatie ontvangt Sportbedrijf Arnhem een (zwaarwegend) advies. Sportbedrijf Arnhem neemt dit advies zo veel als mogelijk ter harte, past toe of legt in incidenteel voorkomende gevallen uit waarom dit advies niet gevolgd kan worden.