21 september 2023

Vraag de Sport RespectBox aan

De jaarlijkse Week van Respect is dit jaar van 6 - 12 november. Doe als Arnhemse sportvereniging mee aan de Week van Respect en bestel vandaag nog de gratis RespectBox. Zo zet je het belangrijke thema volop in de aandacht.

De pijlers van de Week van Respect zijn: respect voor jezelf, elkaar en je omgeving. In de PDF zie je wat er allemaal in de RespectBox zit. Daarnaast vind je op de website van Respect Foundation inspirerende respect-activiteiten.


→ De PDF over de Sport RespectBox

→ De website van Respect Foundation