Onderzoek naar impact coronamaatregelen Arnhemse sportorganisaties

In de periode 2 april tot en met 1 mei is onder de Arnhemse sportaanbieders een vragenlijst uitgezet naar de effecten van de coronamaatregelen.

Het volledige rapport vind je hier: Effecten van coronamaatregelen op Arnhemse sportaanbieders (PDF)

  • Bij de commerciële sportaanbieders maakt acht op de tien zich (ernstige) zorgen terwijl het bij de sportverenigingen om 44 procent gaat. Ook landelijk blijkt vier op de tien verenigingen zich (ernstige) zorgen te maken (Hoeijmakers & Kalmthout, 2020).

  • Bij 84 procent van de sportorganisaties is inkomstenderving in contributies, abonnementen en/of deelnamegelden zichtbaar of verwacht. Hoewel de consequenties tijdens het onderzoek in april nog niet volledig te overzien zijn, verwacht vier op de tien sportorganisaties dat de inkomstenderving 10 tot 35 procent van de jaarbegroting zal zijn.
    • Commerciële sportaanbieders zien het iets somberder in dan de sportverenigingen. Zo verwacht 40 procent van commerciële aanbieders dat de inkomstenderving meer dan 35 procent van de jaarbegroting zal zijn. Bij verenigingen verwacht 'slechts' 14 procent meer dan 35 procent inkomstenderving.
  • Zes op de tien sportorganisaties geeft aan baat te hebben bij financiële hulp in vorm van verlaging of opschorting van de huur. Een deel van de sportorganisaties ziet graag andere ondersteuning bijvoorbeeld in hulp bij het aanbieden van alternatief aanbod of een duidelijk beleid voor contributie innen.
  • Bij 64 procent van de sportorganisaties wordt verwacht bij het doorzetten van de huidige situatie op een bepaald moment niet meer aan de lopende verplichtingen te kunnen voldoen. Het beeld bij de verenigingen is iets positiever, want de helft van de verenigingen verwacht ongeacht de situatie aan zijn verplichtingen te kunnen blijven voldoen.

Neem voor meer informatie contact op met Eric van der Veen, voorzitter Arnhemse Sport Federatie