10 februari 2021

Arnhemse resultaten Vervolg Coronapeiling

In september vroegen we Arnhemse sportaanbieders naar de gevolgen van de coronacrisis voor hun sportvereniging. Op een landelijk totaal van 1.141 verenigingen hebben ook 12 Arnhemse verenigingen meegedaan aan het onderzoek. Dit zijn de resultaten.

De toekomst van de vereniging

  • Bijna de helft van de sportverenigingen in Nederland (45%) maakt zich (ernstige) zorgen over de gevolgen van de coronacrisis voor de toekomst van hun vereniging. Dit komt overeen met de Arnhemse verenigingen.
    • Een derde van de verenigingen in Nederland (32%) geeft aan dat hulp/ondersteuning van de Rijksoverheid essentieel is voor hun vereniging om te overleven. De verenigingen in Arnhem lijken dit vaker aan te geven.

De veerkracht van de vereniging

  • Twee op de drie verenigingen in Nederland (66%) hebben vertrouwen in de veerkracht van de vereniging om de gevolgen van de coronacrisis te overleven. De Arnhemse verenigingen lijken daar nog iets meer vertrouwen in te hebben.
    • Ongeveer de helft (54%) van de verenigingen in Nederland heeft vertrouwen in de veerkracht van de vereniging om een tweede stillegging te overleven. Dit komt overeen met wat de Arnhemse verenigingen aangeven.

Ontwikkeling ledental

  • Bij één op de drie verenigingen in Nederland (31%) is het ledental tussen september 2019 en september 2020 gedaald. Het lijkt alsof meer Arnhemse verenigingen een daling van hun ledental hebben gekend. De helft van de Arnhemse verenigingen geeft aan dat de coronacrisis van invloed is geweest op de ontwikkeling van het ledenaantal. Twee derde van de sportverenigingen in Nederland (62%) heeft te maken met leden die nog niet willen of durven komen sporten en 43 procent met leden die minder vaak komen sporten. De Arnhemse verenigingen lijken hier meer last van te hebben dan het landelijke beeld laat zien.

Het eigen vermogen

  • Ongeveer de helft van de verenigingen in Nederland (53%) verwacht in het kalenderjaar 2020 een tekort op de jaarrekening van de vereniging. Deze verenigingen geven overwegend aan dit tekort ten laste van het eigen vermogen te laten komen. Dit geldt ook voor de Arnhemse verenigingen.

Het volledige rapport 'Gevolgen coronacrisis voor sportverenigen: stand van zaken najaar 2020' met daarin de landelijke cijfers vind je online bij het Mulier Instituut.

De impact van corona in de Arnhemse sport

In april deden we het eerste onderzoek naar de impact van corona op de Arnhemse sport. De resultaten van het eerste impact-onderzoek lees je hier terug. 

Neem voor meer informatie contact op met Eric van der Veen, voorzitter Arnhemse Sport Federatie