01 juni 2023

Aanvraag ondersteuning energiekosten: uiterlijk 15 juni

Met een tijdelijke subsidieregeling voor energiekosten helpt gemeente Arnhem sportorganisaties. En de tweede aanvraagronde is open. Doe je aanvraag uiterlijk 15 juni!

Veel Arnhemse sportorganisaties kampen met uitdagingen om hun begroting voor 2023 rond te krijgen. Mogelijk hebben zij ook al te maken met een tekort over 2022. Het college van Arnhem heeft aangegeven deze organisaties te willen ondersteunen met betrekking tot de gestegen energiekosten. De eerste subsidie-aanvraag ronde was eerder dit jaar. 

De regeling in het kort

  • Gemeente Arnhem komt 85% van de kosten boven het prijspeil tegemoet
  • Prijspeil gas: €1,19/m³
  • Prijspeil elektriciteit: €0,35/kWh
  • Aanvragen voor de periode januari - juli 2023 en/of periode oktober 2022 - december 2022

Voor de grote cultuur-, sport- en welzijnsorganisaties in Arnhem die subsidie ontvangen kijkt de gemeente naar maatwerk.

Subsidie aanvragen

De subsidie kan worden aangevraagd op de website van gemeente Arnhem.

Vanwege de sterk wisselende prijzen voor energie kan aanvragen in verschillende subsidierondes: met terugwerkende kracht van 1 oktober 2022 tot 1 januari 2023, 1 januari 2023 tot 1 juli 2023 en 1 juli 2023 tot 1 januari 2024. Aanvragers van de subsidie worden ook gevraagd om te kijken naar energiebesparing op korte termijn en verduurzaming op lange termijn.

Subsidie voor amateursportverenigingen

Bovengenoemde subsidie is bedoeld voor Arnhemse sportverenigingen die in aanmerking komen voor de landelijke regeling (Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb, TEK-regeling). Er is óók subsidie aan te vragen voor amateursportverenigingen die niet in aanmerking komen voor de landelijke TEK-regeling. Het gaat dan om de Specifieke uitkering noodfonds energie amateursportverenigingen (SPUK NEAS). Neem hierover contact op met de gemeente Arnhem, met Loek ten Cate (beleidsveld sport) via loek.ten.cate@arnhem.nl