19 juli 2021

Arnhemse resultaten uit nieuwe Coronapeiling

In april van dit jaar vroegen we Arnhemse sportaanbieders opnieuw naar de gevolgen van de coronacrisis voor hun sportvereniging. Op een landelijk totaal van 1.619 verenigingen hebben 19 Arnhemse verenigingen meegedaan aan het onderzoek. Dit zijn de resultaten.

Vorig jaar maakten vier op de tien verenigingsbestuurders in Nederland zich (ernstige) zorgen over de gevolgen van de coronacrisis voor de vereniging. In Arnhem waren dat zes op de tien verenigingsbestuurders. In april 2021, als de meeste verenigingen nog grotendeels stilliggen, maken iets minder bestuurders in Nederland (33%) zich (ernstige) zorgen over de toekomst van de vereniging. Ook in Arnhem maken de verenigingen zich minder zorgen dan in april 2020.

De aard van de zorgen is nauwelijks veranderd. De grootste zorgen zijn nog altijd het verlies van leden/vrijwilligers en de financiële situatie. Daarnaast zijn er zorgen over het verlies van sociale binding en de gezondheid van (oudere) leden.

De toekomst van de vereniging

  • Ondanks de vele zorgen over het voortbestaan zegt maar een klein gedeelte daadwerkelijk op omvallen te staan. Begin april 2021 geeft 4 procent van de verenigingen in Nederland aan op omvallen te staan en staat 7 procent enigszins op omvallen. Van de negentien Arnhemse verenigingen geeft slechts één vereniging aan enigszins op omvallen te staan.

    • Eén op de vijf verenigingen in Nederland (19%) verwacht de continuïteit van de vereniging minder dan twaalf maanden te kunnen waarborgen. Dit is optimistischer dan aan het begin van de coronacrisis. De Arnhemse verenigingen geven iets vaker aan dat zij verwachten de continuïteit van de vereniging minder dan twaalf maanden te kunnen waarborgen (7 van de 19 verenigingen).

De veerkracht van de vereniging

  • Zeven op de tien verenigingen (72%) geven aan vertrouwen te hebben in de veerkracht van de vereniging om de gevolgen van de coronacrisis te overleven. Dit is meer dan in verschillende peilingen bij sportverenigingen gedurende 2020. De Arnhemse situatie is nog positiever waarbij achttien van de negentien verenigingen aangeven (enigszins) voldoende veerkracht te hebben.

    • Bij ongeveer één op de tien verenigingen (12%) is het aantal vrijwilligers in de afgelopen twaalf maanden (sterk) gedaald. Bij de Arnhemse verenigingen is het aantal vrijwilligers voornamelijk gelijk gebleven (14 van 19 verenigingen) in de afgelopen twaalf maanden.

Ontwikkeling ledental

  • Dat verenigingen zich in het afgelopen jaar met name zorgen maakten over de ontwikkeling van het ledental en over inkomstenderving bleek niet voor niks. Bij zo’n vier op de tien verenigingen in Nederland is het ledental het afgelopen jaar (sterk) gedaald. In Arnhem geven dertien van de negentien verenigingen aan dat het ledenaantal is gedaald. Dat is beduidend hoger dan het beeld over heel Nederland. Bij ongeveer drie op tien verenigingen in Nederland was dat een daling van meer dan 10 procent van het ledenbestand. Dit komt overeen met de situatie in Arnhem. Daarnaast hebben de meeste verenigingen (83%) in 2020 te maken gehad met inkomstenderving. In Arnhem geven bijna alle verenigingen aan dat zij te maken hebben gehad met inkomstenderving (18 van de 19 verenigingen).

Het eigen vermogen

  • Zes op de tien verenigingen in Nederland geven aan financiële steun van de overheid te hebben aangevraagd of ontvangen. In Arnhem geeft ongeveer een derde van de verenigingen aan dat zij financiële steun hebben aangevraagd of ontvangen. Vijf (van de negentien) Arnhemse verenigingen geven aan geen financiële steun nodig te hebben gehad en twee (van de negentien) verenigingen kwamen niet in aanmerking. Ondanks de besparingen/bezuinigingen en de financiële steun voor verenigingen had ruim een kwart van de verenigingen een negatief resultaat op de jaarrekening voor kalenderjaar 2020. Dit is ongeveer hetzelfde bij de Arnhemse verenigingen.

Conclusie

De grootste zorg van de verenigingen voor de toekomst blijft de ontwikkeling van het ledental. Doordat de sportverenigingen het afgelopen jaar grotendeels stillagen, was er weinig aanwas en zijn leden afgehaakt. De ledenaantallen zullen in de nabije toekomst spannend worden voor de clubs waar nu een sterke ledendaling plaatsvindt. Verenigingen lijken niet snel om te vallen, maar betrokken en trouwe leden zijn voor het voortbestaan noodzakelijk.

De impact van corona in de Arnhemse sport

In april 2020 en september 2020 deden we eerder onderzoek naar de impact van corona op de Arnhemse sport.

Het volledige hoofdstuk Sportverenigingen uit 'Monitor Sport en Corona III' met daarin de landelijke cijfers uit 2021 vind je online bij het Mulier Instituut.

Neem voor meer informatie contact op met de Arnhemse Sport Federatie