10 november 2022

Terugblik Arnhems Sportcafé

Inclusie & Diversiteit, dat was het thema van ons Arnhems Sportcafé afgelopen oktober. Een avond met workshops die aanzetten tot nadenken, ervaren en verbinden. Voor wie er niet bij kon zijn, vind je het hieronder op een rij.

Inclusie betekent dat iedereen welkom is, maar niet dat we elk gedrag tolereren. Inclusie gaat dus over gedrag, waarde en spelregels. Wanneer mag iemand meedoen en wanneer niet. Wie mag waar welke grens trekken? Wie bepaalt wat normaal is? En waar ligt dan de grens? Diversiteit gaat over de mix van verschillen in opvattingen. Als je alleen aandacht geeft aan diversiteit en niets doet aan het verbeteren van inclusie, dan is de kans groot dat je door de verschillen veel meer ‘gedoe’ binnen je vereniging of stichting krijgt.

De workshops lieten de deelnemers ontdekken waar eigen blinde vlekken zitten, en maakten duidelijk waar winst te behalen is. Heb je het Sportcafé gemist? Kijk dan hier naar de verschillende onderwerpen en aanbieders van de workshops:

De workshops van het Sportcafé

1. Workshop Creatief denken over Diversiteit en Inclusie
In deze sessie word je uitgedaagd anders te denken, of noem het omdenken. Je stapt uit de geijkte denkpaden en ontdekt vanuit onverwachte hoek kansen voor diversiteit & inclusie op je vereniging. Je stapt uit de 'Ja, maar…' in de 'Ja, EN.' 1 ding beloven we: de uitkomst is altijd anders dan je van tevoren verwacht. Met snelheid, interactie en een lach. Eén van de tools die we inzetten is de Rode Kaart. Wil je deze alvast downloaden? Dat kan hier.
De sessie wordt begeleid door Kyra en Etienne van Start2Create.

 

2. Workshop Inclusief veilig beweegklimaat
Zwemvereniging Neptunes, Basketbalvereniging Arnhem Eagles en voetbalvereniging ESA Rijkerswoerd hebben deelgenomen aan het pilotproject "inclusief veilig beweegklimaat" en zullen daarover - samen met projectleidster Chantal Kling - inhoudelijk tijdens de workshop hun ervaringen delen. Onderwerpen: Warm welkom, een inclusief veilig sport&beweeg aanbod, inclusief communiceren en financieel inclusief zijn als sportaanbieder.

Naar de presentatie over Inclusief veilig beweegklimaat
Handout pilotproject

 

3. Workshop Kansenmakers
Zij stomen met hun programma (v)mbo'ers klaar voor de arbeidsmarkt en vergroten zo hun baankansen. Zij leggen de verbinding tussen werkgevers/organisaties en jongeren en creëren met bedrijven/organisaties nieuwe stageplekken voor jongeren die moeite hebben een stageplaats te vinden. Sportaanbieders komen vaak handen te kort. Inclusief denken over werkzaamheden binnen de vereniging of stichting. De kansenmakers kunnen hier een verbindende functie in spelen.

De workshop wordt gegeven door Shafie Mohammed Arab en Idris Ahmed Yonis van Kansenmakers.

Naar de presentatie van Kansenmakers

 

4. Workshop Uniek Sporten
De deelnemers krijgen uitleg wat Uniek Sporten allemaal doet en welke diensten zij aanbieden. Daarnaast laten zij de deelnemers ervaren hoe het voelt om te sporten/bewegen met een beperking. Ook zal een ervaringsdeskundige (Olympisch sporter) vertellen wat sport kan betekenen en tegen welke drempels sporters met een beperking aanlopen.

Naar de presentatie over Uniek Sporten

 

5. Workshop Concrete ondersteuning voor sportaanbieders
Dan heb je als aanbieder zin om aan de slag te gaan met inclusie en weet je niet hoe en waar je moet beginnen. In de Gemeente Arnhem werken we graag samen met partners om sportaanbieders te ondersteunen. In deze workshop geven verschillende organisaties aan wat zij voor jou kunnen betekenen.

Deelnemende organisaties: Vrijwilligerscentrale, Adviesbrigade, Arnhemse Sportfederatie (ASF), Kansen vanuit het Landelijk sportakkoord.

Vanuit de Vrijwilligerscentrale:
Praten over diversiteit en inclusie
Inspiratiewaaier Inclusiever vrijwilligerswerk
Presentatie Vrijwilligerscentrale

Naar de presentatie Adviesbrigade

 

6. Workshop Diversiteit in je club
De workshop is een interactieve bijeenkomst waarin aan de hand van praktische werkvormen ervaringen worden gedeeld en meer begrip wordt opgedaan over seksuele voorkeur en van mechanismen van insluiting en uitsluiting in de sport. Er staat een ervaringsverhaal van een LHBTI+ (top-)sporter centraal.

Als deelnemer krijg je concrete handvatten waarmee je in staat bent om op een proactieve wijze uitsluiting en discriminatie te herkennen en toe te werken naar inclusie. Hiermee kan iedereen zelf bijdragen aan een positieve sociale norm en een veilig(er) sportklimaat binnen de club. Uit onze ervaring weten we dat dit bijdraagt aan inclusie op breder terrein, het sportplezier en de vooral ook de prestaties binnen de lijnen!

De workshop wordt gegeven door Floor Popken en Anne Keris van John Blankenstein Foundation.