11 november 2022

Uitnodiging: ALV donderdag 15 december

Donderdag 15 december 2022 is de algemene ledenvergadering van de Arnhemse Sport Federatie. Hiervoor nodigen we jou, als Arnhemse sportaanbieder, van harte uit.

De ALV is van 19.30 uur tot 20.30 uur in het Sportcafé van Sportcentrum Valkenhuizen.

Op de agenda:

 1. Opening
 2. Notulen ALV 17 januari 2022
 3. Financiën 2021
 4. Begroting en Jaarplan 2023
 5. Rooster van Aftreden
 6. Stand van Zaken Huishoudelijk Reglement ASF
 7. Bestuursverslag 2022
 8. Gezond- en fitheidscheck – Hayke van Valburg
 9. De Energieproblematiek
 10. v.t.t.k.
 11. Afsluiting

Sluit aan bij de ALV van donderdag 15 december

Ter voorbereiding vind je hier het jaarplan en begroting 2023 en de notulen van de ALV van januari. Ook de statuten en de jaarrekening 2021 staan voor je klaar.